Islandský blog

Islandský státní znak

„O Islandu, Islanďanech a všech věcech s nimi spojenými, tak jak jsem je viděl svýma očima během studia v zemi gejzírů, ohně a ledu.“ – Tomáš Kubeš, prosinec 2008

Články a dokumenty

Články a dokumenty související s mým pobytem.

Listy blogu (podzim 2008)

gejzír Strokkur

Obrázky

Poznámky

Popis ekonomického vývoje Islandu během 20. století naleznete v článku Island jako ekonomická laboratoř.

Cizí blogy o studiu na Islandu

Dodatek

Pozdrav z Islandu

Pro dodržení smluvních podmínek doplňuji, že můj pobyt byů podpořen grantem z Programu finančních mechanismů EHP a Norska od Národní agentury pro evropské programy (NAEP).

Technické upozornění

Stránky mají též rozložení optimalizované pro tisk, při tisku se aktivuje automaticky, není potřeba nic nastavovat.

Stránky blogu vyžadují pro správné zobrazení prohlížeč, který umí zpracovat XML dokument s využitím XSLT, jsou to například: Safari 2.0 nebo novější, Mozilla Firefox 1.0.2 nebo novější, Netscape 8 nebo novější, Opera 9 nebo novější a Internet Explorer 6 nebo novější.

Papuchalka

Fotky z Islandu (anglicky)

Zpět na www.TomasKubes.net